Home

Uw gezondheid, uw toekomst!

Vanuit dit gedachtegoed treedt Body-Vital-Check de wereld tegemoet en stellen wij de mogelijkheden die onze tests bieden, beschikbaar voor iedereen. Het betreft een unieke test, met duidelijke uitkomsten, bedoeld om mensen bewust te maken van hun leefstijl en de gevolgen daarvan voor hun gezondheid tegen een absoluut uniek prijsniveau.

 

Body-Vital-Check is gebaseerd op 3 peilers:

- meten van fysieke en mentale stress op basis van HRV

- meten van de conditie van hart en bloedvaten

- meten van enkele parameters aangaande de werkelijke conditie van sporters

 

Voor werkgevers die willen investeren in hun werknemers, ook nog eens fiscaal aantrekkelijk en een belangrijke investering in het terugdringen van kostbaar ziekteverzuim.!!! Stress kan op afdelingsniveau in beeld gebracht worden, teneinde daar de juiste interventies voor te initieren. De test geeft een goed beeld van het stressniveau van mensen aan de hand van de Hart Ritme Variatie, maar ook van de conditie van hart- en bloedvaten en de relatie met een aantal gezondheidsbepalende factoren. Een paar zaken die gemeten worden door middel van een laagdrempelige test:

– Het trainingsniveau -de conditie van de bloedvaten-de functionele leeftijd- het    herstellingsvermogen-mentale en fysieke stress weerspiegeld door het sympathische en parasympatische zenuwstelsel etc.

Het instrumentarium wordt gratis beschikbaar gesteld aan mensen die actief zijn met publieke en private gezondheidsinitiatieven ter bewustwording van de leefstijl van mensen. Maar ook (para) medici die een snelle, goedkope, maar zeer effectieve meting aan hun klanten beschikbaar willen stellen, ter bewustwording van de actuele gezondheidstoestand.

Daarnaast hebben trainers, personal coaches, sportverenigingen, wellnesscentra en andere belanghebbenden die activiteiten ontplooien ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van mensen, een instrument beschikbaar dat meetbaar maakt wat de positieve gevolgen van hun activiteiten zijn, indien mensen gebruik (blijven) maken van aangeboden activiteiten.

Het ultieme doel van Body-Vital-Check is bewustwording van de levensstijl van mensen in het algemeen, maar vooral voor de groepen mensen in de maatschappij die daar nu weinig of geen aandacht aan schenken op grond van verscheiden overwegingen. Daarnaast kan Body-Vital-Check een belangrijke bijdrage leveren aan terugdringing van de hoge (curatieve) kosten van de gezondheidszorg door alle aandacht aan  preventie en een gezonde leefstijl te bieden.