Mission

Engelse tekst

 

Body-Vital-Check International brengt een unieke  verbinding tussen de preventieve gezondheidszorg, de techniek en de wetenschap binnen het bereik van alle mensen. Hiervan profiteert de gezondheidszorg, maar ook de sportwereld heeft een test binnen bereik die een uniek prijsniveau kent, gerelateerd aan de wetenschappelijke validatie van de test.

Door een brede doelgroep benadering wordt het belang van preventieve gezondheidszorg op grootschalige wijze gepromoot, zodanig dat de totale kosten voor curatieve zorg in de toekomst significant beïnvloed kunnen worden. De bewustwording van mensen door de test, die moet aanzetten tot andere voedings-en/of bewegingspatronen krijgt een hoge vlucht door het bereik van grote groepen in de samenleving. Waarde toekennen aan het bewaken van een gezonde leefstijl, qua bewegen en voeding, zijn onontbeerlijk om latere gezondheidsproblemen te voorkomen, maar ook om grote (maatschappelijke) kostenposten te vermijden. Een hoger welzijnsniveau voor een veel grotere groep mensen zal het gevolg zijn, waardoor vergrijzing in Europa niet per se gepaard hoeft te gaan met exponentieel hogere gezondheidskosten.

Bewustwording en zelfsturing van de gezondheid, met inachtneming van de privacy van betrokkenen, zullen het directe resultaat vormen van een Body-Vital-Check. De positieve gevolgen voor de gezondheidszorg in het algemeen en de bewustwording van de mens in het bijzonder zal een synergetische versterking van het bestaansrecht van Body-Vital-Check International, ten overstaan van alle stakeholders tot gevolg hebben.